Skip to main content

SpeechExec Basic Dictate

Meer van SpeechExec gebruiken

Instellingsmenu

In de Algemene instellingen kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dicteeropties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.

 2. Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechtertabblad weer te geven.

 3. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan of klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

see_general-settings.png

Opmerking

Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

PocketMemo-configuratiewizard

De PocketMemo-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een PocketMemo.

 1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.

 2. Start de Philips SpeechExec software.

 3. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer DPM-configuratie > DPM-wizard in de lijst aan de linkerkant.

 4. Klik op Start Wizard... om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de PocketMemo in te stellen.

 5. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de PocketMemo te bevestigen.

Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een PocketMemo worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

 1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.

 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer DPM-configuratie > DPM-instellingen in de lijst aan de linkerkant.

 3. Klik op Configuratie starten....

  X Het venster Recorderconfiguratie opent.

 4. Klik op Downloaden in het linkertabblad.

 5. Selecteer de te downloaden bestanden op de PocketMemo. Met de downloadinstellingen kan de gebruiker aangeven of bestanden na het downloaden van de PocketMemo moeten worden verwijderd of niet.

 6. Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

Philips SpeechLive gebruiken

Philips SpeechLive is een clouddicteeroplossing waarmee u altijd en overal kunt opslaan, openen en delen met gegarandeerde maximale bestandsbeveiliging.

Voordat u een dictaat naar SpeechLive verstuurd, heeft u een geldig SpeechLiveaccount nodig. Als u SpeechLive nog niet gebruikt, maakt u een nieuw gebruikersaccount aan op www.speechlive.com.

SpeechLive configureren

 1. Klik op Start SpeechLive icon_start-speechlive.png op de werkbalk.

  X De SpeechLiveconfiguratiewizard wordt geopend.

 2. Voer uw e-mail adres en wachtwoord in.

 3. Klik op Volgende.

  X De SpeechExec dicteersoftware is nu aan uw gebruikersaccount van SpeechLive gekoppeld.

Opmerking

Voor meer informatie over het gebruik van SpeechLive en de services van SpeechLive, bijvoorbeeld transcriptie, visitatie speechlive.com/help.

Dicteerbestanden via e-mail versturen

Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden direct via e-mail worden verzonden naar de transcribent of een andere persoon.

Opmerking

Als u geen verbinding heeft met het internet is de QuickSend-optie (indien geactiveerd) niet beschikbaar. Alle dicteerbestanden zullen dan worden opgeslagen in de map Te versturen taken. U kunt deze bestanden verzenden zodra u verbonden bent met het internet.

Een e-mailaccount instellen

U heeft een e-mailprofiel nodig om dicteerbestanden direct via SpeechExec te versturen zonder daarbij de standaard e-mailapp van de computer te gebruiken.

Opmerking

Als er geen e-mailprofiel is ingesteld, worden e-mails via de standaard e-mailapp van de computer verzonden (bijv. Microsoft Outlook).

Een e-mailprofiel aanmaken:

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Levering > E-mail in de lijst aan de linkerkant.

 2. Deselecteer de optie Standaard e-mailprogramma gebruiken om dictaten te verzenden (QuickSend).

 3. Klik op Toevoegen... om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op OK.

  X Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.

 4. Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op OK om de instellingen op te slaan.

Handmatig dicteerbestanden via e-mail verzenden

U kunt dictaten handmatig verzenden met de QuickSend-optie en uw standaard e-mailprogramma. U kunt uw dictaten ook opslaan in de map Te versturen taken en alle gebundelde bestanden later verzenden.

Opmerking

Als u de optie QuickSend wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat deze is ingeschakeld via Instellingen > Algemene instellingen > Levering > E-mail.

Dicteerbestanden handmatig verzenden:

 1. Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werklijst.

 2. Klik op icon_submit-for-email.png Per e-mail verzenden.

  X Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, verschijnt er een e-mailvenster met de gekoppelde dicteerbestanden in de standaard e-mailapp van de computer of in het geconfigureerde e-mailprofiel.

  X Als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld, opent er voor elk in de map Te versturen taken opgeslagen dicteerbestand een conceptbericht.

 3. Voer de ontvangers en hoofdtekst in en voeg bijlages toe.

 4. Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, klikt u op Verzenden om het bericht te verzenden.

  Klik op OK om het concept te sluiten en de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld.

 5. Klik op de knop icon_sendn-now.png Verzenden op de werkbalk om de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden.

  X Alle dicteerbestanden in de map Te versturen taken worden verzonden. Zie Dicteerbestanden automatisch versturen voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map Te versturen taken kunt opslaan.

Opmerking

 • De map Te versturen taken wordt standaard verborgen. Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Te versturen taken en verander de optie Zichtbaar in Ja.

 • Er kunnen niet meer dan vijf dicteerbestanden tegelijk aan een e-mail worden gekoppeld. Als er meer dan vijf dicteerbestanden geselecteerd zijn, maakt SpeechExec automatisch een nieuwe e-mail aan voor elke groep van vijf bestanden, die de gebruiker handmatig moet verzenden.

Automatische e-mailverzending instellen

U kunt dicteerbestanden automatisch klaarmaken voor verzending per e-mail als de bestanden worden gedownload van een Pocket Memo.

Voor PocketMemo:
 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen.

 2. Ga naar DPM-configuratie > Levering na download om automatische verzending na het downloaden van een dicteerbestand van een PocketMemo in te stellen. Activeer de e-mail optie. Indien gewenst klikt u op Configureren om de standaardinhoud voor e-mails (ontvangers, onderwerp, hoofdtekst, bijlagen) in te stellen.

  X Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map Te versturen taken als ze worden gedownload van een PocketMemo.

 3. Klik op icon_sendn-now.png Verzenden op de werkbalk om alle in de map Te versturen taken opgeslagen dicteerbestanden te versturen. Zie Dicteerbestanden automatisch versturen voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map Te versturen taken kunt opslaan.

  Opmerking

  De map Te versturen taken wordt standaard verborgen. Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Te versturen taken en verander de optie Zichtbaar in Ja.

Dicteerbestanden automatisch versturen

Standaard worden de dicteerbestanden in de map Te versturen taken alleen verzonden nadat u op de werkbalk op icon_sendn-now.png Verzenden hebt geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en de dicteerbestanden automatisch verzenden.

Dictaten automatisch verzenden:

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Levering > Verzenden/Ontvangen in de lijst aan de linkerkant.

 2. Activeer de optie Automatisch verzenden en ontvangen en geef een tijdsinterval op voor het automatisch verzenden van dictaten.

 3. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

  X De dicteerbestanden in de map Te versturen taken zullen nu automatisch per e-mail worden verzonden.