Skip to main content

SpeechExec Pro Transcribe

Ditt dikteringsprogram SpeechExec

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!

För att dra nytta av all den service som Philips erbjuder kan du besöka vår webbplats. Där finns supportinformation som t.ex. användarhandböcker, programnedladdning, garantiinformation och mycket mer: www.philips.com/dictation.

Fönstret Arbetslista i SpeechExec

Uppspelarfönstret i SpeechExec