This page is also available in United States (English)

Privacyverklaring

Speech Processing Solutions of haar dochterondernemingen of filialen (hierna genoemd ‘SPS’, ‘onze’, 'wij, ‘we’ of ‘ons’) wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

Introductie

SPS waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en services hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (www.philips.com/dictation, www.speech.com) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen en blogs (samen ‘SPS-pagina's’) en/of door gebruik te maken van onze producten en services (‘SPS-services’). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met SPS-pagina's of uw gebruik van SPS-services. Uw interactie met SPS kan plaatsvinden via de SPS-pagina's, via de aanschaf en het gebruik van SPS-producten/services, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing voorzover wij persoonlijke gegevens verwerken in de rol van verwerker voor onze klanten, die verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke gegevens die worden verwerkt via SPS-services. In deze gevallen is onze verwerking onderhevig aan onze Gegevensverwerkingsovereenkomst. Voor een algemene aanpak van de bescherming van de privacy en om interne gegevensoverdracht tussen SPS-bedrijven wereldwijd mogelijk te maken, heeft SPS de nodige bindende bedrijfsregels aangenomen.

Tot slot hechten wij oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze SPS-pagina's of door SPS-services te gebruiken en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wanneer we de term ‘persoonlijke gegevens’ gebruiken in onze Privacyverklaring bedoelen we informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De term ‘persoonlijke gegevens’ omvat in het bijzonder alle informatie die betrekking heeft op u en die ons in staat stelt om u, direct of in combinatie met andere informatie, te identificeren.

Wanneer u interacties hebt met SPS, bijvoorbeeld door een product te registreren, een product aan te schaffen, een licentie voor software te verkrijgen of door interacties met SPS via onze SPS-pagina's (bijvoorbeeld ‘ons leuk vinden op Facebook’), kunnen we vragen om of verzamelen we bepaalde gegevens, zoals:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land en voorkeurstaal
 • Branche en bedrijfsgrootte
 • Details van uw geregistreerde product/service, zoals de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs.

De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van Verordening (EG) 2016/679 (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG’), indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. De verwerking van uw aankoop- en registratiegegevens vindt doorgaans plaats op deze juridische basis. In andere gevallen kan, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, het verwerken van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden op basis van uw toestemming onder artikel 6, lid 1, onder a, AVG of op basis van een gerechtvaardigd belang van SPS onder artikel 6, lid 1, onder f, AVG.

Gegevens voor promotieberichten

U kunt zich aanmelden voor promotieberichten. Wanneer u zich aanmeldt voor promotieberichten, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land en voorkeurstaal
 • Branche en bedrijfsgrootte
 • Accountgegevens: bijv. Account-ID, Workflow-ID, gebruiksgegevens (bijv. gebruik van productkenmerken, (in)activiteitsniveau productgebruik).
 • Uw interacties met SPS-pagina's, mobiele apps van SPS, de e-mails waarop u hebt geklikt en die u hebt geopend, en het bijwonen van evenementen.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u promotieberichten te sturen – op basis van uw voorkeuren en gedrag – over onze producten, services, evenementen en aanbiedingen. Om de berichtgeving te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden, kunnen we mogelijk alle informatie gekoppeld aan uw accountgegevens en gegevens over uw interacties met SPS analyseren en combineren. We gebruiken deze informatie ook om onze doelgroepen te segmenteren en te zien in welke van onze producten en/of services gebruikers geïnteresseerd zijn en om het effect van onze marketingactiviteiten te meten.

Speech Processing Solutions en dochterondernemingen kunnen u voor promotionele doeleinden benaderen via e-mail, sms en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media.

We kunnen ook persberichten van SPS per e-mail verzenden (e-mailgegevens voor persberichten). Wanneer SPS persberichten verzendt, verwerkt SPS uw naam, contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) en bedrijfsgegevens.

De verwerking van persoonlijke gegevens voor promotieberichten vindt plaats op basis van uw toestemming, wanneer u zich vrijwillig heeft aangemeld voor dergelijke promotieberichten; in dit geval is de juridische basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a, AVG. Wanneer SPS uw persoonlijke gegevens verwerkt op grond van toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. SPS biedt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de ontvangst van promotieberichten te alle tijde in te trekken via een link onderaan elk promotiebericht dat u per e-mail van ons ontvangt.

Daarnaast kunnen we ook persoonlijke gegevens verwerken voor promotieberichten op basis van een zwaarwegend gerechtvaardigd belang (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, AVG) zolang u geen bezwaar hebt gemaakt voor de verwerking voor direct marketingdoeleinden. Wij beschouwen de verwerking van persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden als een gerechtvaardigd belang om onze klanten en gebruikers van SPS-producten en -services op de hoogte te houden van nieuwe producten, services, features, evenementen en aanbiedingen en andere informatie die interessant kan zijn.

Evenementengegevens

SPS kan gegevens verzamelen voor evenementen, webinars of beurzen (‘Evenementen’) die u wilt bijwonen en waarvoor u zich wilt registreren via de SPS-pagina's. U kunt u voor het evenement registreren via de SPS-pagina's of via het andere organiserende bedrijf.

Wanneer u zich voor een evenement registreert, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land en voorkeurstaal

Door u voor een evenement te registreren, stemt u in met de ontvangst van berichten van SPS die direct gerelateerd zijn aan het evenement, zoals de locatie en de tijdstip van het evenement.

Wij beschouwen de verwerking van evenementengegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6, lid 1, onder b, AVG.

Consumenten- of klantenservicegegevens

U kunt interacties hebben met onze consumenten- of klantenservicecentra.

Wanneer u contact opneemt met de klantondersteuning of communiceert met een van onze SPS-klantenservices per online formulier of e-mail, telefoon of schriftelijk (bijvoorbeeld via een antwoordkaart), gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land en voorkeurstaal
 • Branche en bedrijfsgrootte
 • Details van uw geregistreerde product/service, zoals de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u klantenservice te verlenen (voor producten of services), op uw verzoeken te reageren, uw opdrachten uit te voeren en u de juiste klantenservice te verlenen, zoals het repareren of terugbetalen van producten/services. We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om onze producten en services te verbeteren, te corrigeren en aan te passen om aan nalevingsnormen te voldoen en om de medewerkers van de klantenservice op te leiden.

Als we deze service verschaffen op grond van een overeenkomst met u, beschouwen wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6, lid 1, onder b, AVG.

In andere gevallen beschouwen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context als gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van SPS en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6, lid 1, onder f, AVG.

Levering van services en nakoming van contracten

Wanneer wij persoonlijke gegevens gebruiken voor het leveren van onze services en wanneer u interactie met ons heeft via SPS-services, dan doen wij dit om onze contractuele verplichtingen na te komen. Wij verzamelen, bewaren en verwerken dergelijke gegevens slechts om het contract met u uit te voeren.

In de levering van onze services kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land en voorkeurstaal
 • Audiobestanden voor transcriberen.

Wij verschaffen deze service op grond van een overeenkomst met u. Daarom beschouwen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6, lid 1, onder b, AVG.

Onze producten en services verbeteren (verbeteringsgegevens)

Wanneer we persoonlijke gegevens over u die we hebben verzameld tijdens uw gebruik van SPS-services en/of onze SPS-pagina's, gebruiken voor analysedoelen, doen we dat om onze producten/services en uw gebruikerservaring te verbeteren. We doen dit ook om een algemeen overzicht te verkrijgen van de categorie doelgroepen die geïnteresseerd zijn in onze producten en/of services.

We beschouwen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context als gebaseerd op het rechtmatige belang van SPS om onze SPS-pagina's en ons assortiment producten en services te verbeteren en als wettelijk toegestaan op grond van artikel 6, lid 1, onder f, AVG.

Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de SPS-pagina's: wanneer u onze websites bezoekt, onze social-mediapagina's gebruikt, onze e-mails ontvangt en onze mobiele apps en/of verbonden apparaten gebruikt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.

Cookies kunnen worden gebruikt voor veel verschillende doeleinden. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om u te laten zien dat u de website eerder hebt bezocht en om delen van de site te bepalen waarin u mogelijk het meest geïnteresseerd bent. Cookies kunnen ook uw online ervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan tijdens uw bezoek aan onze website. Meer gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies vindt u in onze cookie-instellingen. We gebruiken alleen cookies of andere trackingtechnologieën wanneer dit noodzakelijk is voor het aanbieden van de hoofdfunctionaliteit of wanneer u toestemming heeft gegeven door cookies aan te zetten in uw cookie-instelling of door alle cookies te accepteren. U kunt de instellingen desgewenst op ieder moment wijzigen. U kunt uw cookie-voorkeuren ook rechtstreeks in uw browser beheren en cookies verwijderen. Zie de hulp-functie van uw webbrowser foor meer informatie. Let op dat het blokkeren of verwijderen van cookies individuele functies van de website kan beperken.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Dochterondernemingen en serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

 • Aan onze dochterondernemingen of filialen voor alle doelen beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Aan onze externe serviceproviders die services verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen. orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, klantenservice, e-mail, CRM, identiteitsbeheer, evenementenbeheer, marketingintelligence, controles, fraudedetectie en andere services, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Aan externe bedrijven om hen in staat te stellen u marketingmateriaal toe te sturen dat past bij uw keuzes als u daarvoor hebt gekozen;
 • Aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke aanbiedingen;
 • Aan uw netwerk verbonden aan uw social media-account, aan andere websitegebruikers en aan de provider van uw social media-account, in verband met uw sociale deelactiviteiten (bijv. wanneer u klikt op ‘vind-ik-leuk’ of de inhoud van onze SPS-pagina’s ‘deelt’).

Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming: (a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; (b) om onze voorwaarden op te leggen; en (c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen of filialen, u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken, openbaar maken of overdragen naar een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan, onze bezittingen en voorraden (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

Services van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de SPS-pagina's een link bevatten. De opname van een link op de SPS-pagina's betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven.

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, of de openbaring van informatie of het beveiligingsbeleid van andere organisaties, zoals Meta, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn of andere app-ontwikkelaars, app-providers, providers van social media-platforms, leveranciers van besturingssystemen, providers van draadloze services of apparaatfabrikanten, met inbegrip van de persoonlijke gegevens die u openbaart aan andere organisaties via of in verband met de SPS-pagina's. Deze andere organisaties kunnen hun eigen privacyverklaringen, -regels of -beleid hebben. We raden u nadrukkelijk aan deze te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door die andere organisaties.

Gebruik van Salesforce Sales Cloud

Voor klantenservice gebruiken we de module voor klantrelatiebeheer ‘Salesforce Sales Cloud’ van Salesforce.com Inc., 415 Mission St., 3rd Floor , San Francisco, Californië, CA 94105, VS. Salesforce Sales Cloud is een databasebeheerservice voor gebruikersgegevens. Het datacentrum bevindt zich in Canada. Volgens het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 10.7.2023 garandeert de Verenigde Staten een adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens die worden doorgegeven vanuit de EU naar organisaties in de Verenigde Staten die zijn opgenomen in de ‘Data Privacy Framework List’. Salesforce staat vermeld op deze ‘Data Privacy Framework List’. Kijk voor meer informatie over de Data Privacy Framework en om de gecertificeerde organisatie te bekijken op https://www.dataprivacyframework.gov/s/. Ga voor meer informatie over de Salesforce Sales Cloud en de verwerkte gegevens naar https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Gebruik van Marketing Cloud Account Engagement

Marketing Cloud Account Engagement is een automatiseringsplatform voor marketing van Salesforce dat we gebruiken voor elektronische klantencommunicatie. Deze marketingtool is ingebed in onze website voor algemene marketingdoeleinden, waaronder e-mail, social media, digitale advertenties, webbeheer en analyse. We gebruiken voor deze marketingtool cookies om u te identificeren wanneer u onze website (opnieuw) bezoekt. Dankzij deze tool kunnen we verschillende datapunten meten wanneer u onze website gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren. Ook maken we hiervan gebruik om onze marketingcampagnes te verbeteren en de inhoud relevanter voor u te maken. Kijk voor meer informatie over de privacyverklaring van Salesforce op: www.salesforce.com/company/privacy/.

Leadfeeder

We gebruiken de service ‘Leadfeeder’. Leadfeeder is geïntegreerd in ons systeem voor klantrelatiebeheer & onze e-mail marketingtool. Leadfeeder is een service van Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, Helsinki 00100, Finland. U vindt de privacyverklaring van Leadfeeder op https://www.leadfeeder.com/privacy/.

Outreach

We kunnen gebruik maken van Outreach om contact met u op te nemen over onze producten en services. Outreach staat vermeld op de ‘Data Privacy Framework List’. U vindt de privacyverklaring van Outreach op https://www.leadfeeder.com/privacy/.

Gebruik van Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel

Onze websites kunnen gebruik maken van functionaliteiten van twee webanalyseservices van Amazon: Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel. De provider hiervan is Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, Verenigde Staten. Amazon.com, Inc staat vermeld op de Data Privacy Framework List en garandeert dus een adequaat niveau aan gegevensbescherming volgens het Adequaatheidsbesluit van de Europese commissie. De Amazon Conversion Pixel en de Amazon Remarketing Pixel gebruiken ook cookies die op uw computer worden opgeslagen waardoor wij uw gebruik van de website kunnen analyseren en gepersonaliseerde advertenties kunnen weergeven.

Gebruik van Google Analytics

Onze websites en de Philips Voice Tracer App maken gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google LLC staat vermeld op de Data Privacy Framework List en garandeert dus een adequaat niveau aan gegevensbescherming volgens het Adequaatheidsbesluit van de Europese commissie. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die een cookie genereert over uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. Als u gebruik maakt van deze website binnen een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat een de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend, wordt uw IP-adres door Google afgekort voordat deze informatie wordt verstuurd. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en de exploitant van de website andere services in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres binnen het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Gebruik van Maxmind geolocatieservice

Deze website gebruikt de GeopIP2 Precision-service die wordt aangeboden door Maxmind Inc., 51 Spring Street #1020, Malden, MA 02451, VS. We delen uw IP-adres met de serviceprovider MaxMind, Inc. (hierna ‘MaxMind’) om uw geschatte locatie (land) te bepalen. Op basis van deze landinformatie kunnen we onze website weergeven in de voor u relevante taal. Het IP-adres wordt naar een MaxMind-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. MaxMind staat vermeld op de Data Privacy Framework List en garandeert dus een adequaat niveau aan gegevensbescherming volgens het Adequaatheidsbesluit van de Europese commissie. Uw aldus verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt door deze functie. De gegevens worden verwijderd op het moment dat u de website verlaat. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met MaxMind kunt u hier vinden: support.maxmind.com. De privacyverklaring vindt u op www.maxmind.com/en/geoip2-precision-country-service.

Gebruik van Google Firebase

Onze services gebruiken Google Firebase-technologie van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ‘Google’. Firebase is onderdeel van het Google Cloud Platform en biedt vele services aan ontwikkelaars. U kunt een lijst vinden op firebase.google.com/terms/. Sommige Firebase-services verwerken persoonlijke informatie. In de meeste gevallen zijn de persoonsgegevens beperkt tot zogenoemde ‘instance ID's’ die zijn voorzien van een tijdstempel. De instance ID's van Firebase zijn uniek, waardoor verschillende evenementen of processen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Wij doen geen poging om u persoonlijk te identificeren. We verwerken deze geaggregeerde gegevens om gebruikersgedrag te analyseren en te optimaliseren, bijvoorbeeld door crashrapporten te evalueren.

Naast de hierboven beschreven ‘instance ID’ kan Google ook de advertentie-ID van het apparaat voor Firebase Analytics gebruiken. U kunt het gebruik van de advertentie-ID beperken via de apparaatinstellingen van uw mobiele toestel.

Voor Android: Instellingen > Google > Advertenties > Advertentie-ID resetten

Voor iOS: Instellingen > Privacy > Reclame > Beperk reclametracking

Kijk voor meer informatie over de privacyverklaring en beveiliging van Firebase op: firebase.google.com/support/privacy/ Indien mogelijk gebruiken we servers die zich bevinden in de EU. Het is echter niet uitgesloten dat gegevens worden overgedragen naar de VS. Google LLC staat vermeld op de Data Privacy Framework List en garandeert dus een adequaat niveau aan gegevensbescherming volgens het Adequaatheidsbesluit van de Europese commissie. Ga voor meer informatie over Google Firebase en haar privacyverklaring naar www.google.com/policies/privacy/ en firebase.google.com.

Gebruik van Crazy Egg

Deze website maakt gebruik van een service genaamd Crazy Egg, aangeboden door Crazy Egg, Inc, om anonieme gegevens over gebruikersgedrag te verzamelen op sommige pagina's van de website, zoals waar ze klikken of op een pagina naar scrollen. Hiervoor slaat Crazy Egg een cookie op in uw browser.

Wij noch Crazy Egg gebruiken deze informatie om onze websitegebruikers persoonlijk te identificeren. Raadpleeg de privacyverklaring van Crazy Egg op www.crazyegg.com/privacy. Lees meer over hoe u zich van Crazy Egg kunt afmelden (https://www.crazyegg.com/opt-out).

Gebruik van Microsoft Azure

We gebruiken Microsoft Azure, een cloud computing-platform van Microsoft, voor de levering van SPS-services, met name de opslag en het beheer van gegevens, voor authenticatieservices (single sign-on, active directory), voor cognitieve services en voor het publiceren en beheren van onze website. We gebruiken ook Application Insights, een extensie van Azure Monitor, om prestatiegegevens en gegevens over gebruikergedrag te verzamelen. Leer meer over gegevensbescherming van klantgegevens in Azure op https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/protection-customer-data.

Gebruik van 2Checkout

Voor abonnementen op en betalingen van licenties gebruiken we 2Checkout, aangeboden door Verifone Payments BV, Singel 250, 1016 AB, Amsterdam, Nederland. Kijk voor meer informatie over de privacyverklaring van 2Checkout op de volgende website: www.2checkout.com/legal/.

Gebruik van Appcues

Onze website en apps gebruiken Appcues, een service geleverd door Appcues, Inc. 177 Huntington Ave Ste 1703, PMB 94414, Boston, MA 02115, VS. We gebruiken Appcues in het bijzonder voor introductietutorials om de functies van onze producten en services uit te leggen, om nieuwe features uit te wijzen, om u gerichte tips te geven om het meeste uit onze producten en services te halen op basis van uw voorgaande gebruik en om u alle beschikbare features en functionaliteiten te laten ontdekken. Hiervoor analyseren we uw gebruik van onze producten en services. Ook gebruiken we Appcues voor het verzamelen van gebruikersfeedback en voor vragenlijsten. Hiermee kunnen we onze producten en services continu verbeteren en u de beste gebruikerservaring bieden.

Kijk voor meer informatie over de privacyverklaring van Appcues op https://www.appcues.com/privacy. We hebben een addendum inzake gegevensbescherming gesloten met Appcues, met daarin standaard contractbepalingen, die een toepasselijk niveau van gegevensbescherming garanderen.

Wordpress.com

We gebruiken het website-bouwplatform WordPress.com, beheerd door Automattic, Inc, voor onze speech.com-website. We gebruiken ook websitehosting, support en professionele services die worden geleverd door Automattic, Inc, welke hierdoor toegang kan hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens, wanneer u onze website bezoekt of er interactie mee hebt. Automattic, Inc. staat vermeld op de Data Privacy Framework List en garandeert dus een adequaat niveau aan gegevensbescherming volgens het Adequaatheidsbesluit van de Europese commissie.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen volgens de informatie in het hoofdstuk ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ hieronder.

Hoelang worden persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen vast te stellen, zijn onder meer: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de SPS-pagina's of het gebruik van SPS-services; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Jurisdiction and cross-border transfer

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waarin wij faciliteiten hebben of waarin wij serviceproviders betrekken. Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, dienen wij passende maatregelen te treffen, zoals onze 'Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data' (Bindende bedrijfsregels voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners) en/of standaard contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door contact op te nemen met privacy@speech.com.

Uw rechten en de keuzes die u hebt

Onder de AVG heeft u het recht op inzage, verwijdering, rectificatie, beperking van verwerking, bezwaar op verwerking en het recht op dataportabiliteit. U kunt ook op ieder moment uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@speech.com. Wij zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van SPS. Als u niet langer marketingmails wilt ontvangen op doorlopende basis, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt.

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.
Als u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, kunt u wellicht niet meer (volledig) gebruik maken van bepaalde SPS-services.

Indien u van mening bent dat de verwerking van persoonlijke gegevens over u inbreuk maakt op de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is de Oostenrijkse Autoriteit Gegevensbescherming (‘Österreichische Datenschutzbehörde’) de relevante autoriteit voor klachten over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact opnemen met de Oostenrijkse Autoriteit Gegevensbescherming op www.dsb.gv.at of via mail dsb@dsb.gv.at.

Speciale informatie voor ouders

De SPS-pagina’s zijn niet gericht op kinderen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Het is echter het beleid van SPS om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via privacy@speech.com. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

Aanvullende SpeechLive-bepalingen

SPS levert een op het internet gebaseerde service met de SpeechLive Service. Met de SpeechLive Service kunt u uw dictaten uploaden die u heeft opgenomen met de SpeechExec-software of SpeechLive Mobile App of heeft geüploadet via de SpeechLive web App of Desktop App naar een online opslag aangeboden door SPS. De online opslag wordt gehost op Microsoft-servers (Azure-systeem) in vier verschillende datacentra. SPS gebruikt het Microsoft datacentrum in de VS voor de opslag van dictaten van Noord-Amerikaanse SpeechLive-gebruikers, in Canada voor Canadese gebruikers. Voor alle Europese SpeechLive-gebruikers wordt het Microsoft datacentrum in Europa gebruikt en voor alle Australische SpeechLive-gebruikers het Microsoft datacentrum in Australië. Kijk voor meer informatie over de beveiliging en gegevensprivacy van het Azure-systeem op de volgende Microsoft-website: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/.

Indien u gebruik wilt maken van de SpeechLive Service, dan dient u een SpeechLive-account aan te maken op de SPS-website en de gevraagde klantinformatie in te vullen. Om deze service aan te bieden, werken we samen met derden, die de vereiste hardware, software, netwerken, opslag, transactie-services en/of bijbehorende technologie beschikbaar stellen. Voor de SpeechLive-website worden deze services geleverd door Microsoft Azure en Mittwald CM Service GmbH & Co. KG.

Voor de verwerking van uw betaling geven we uw persoonlijke gegevens door aan onze betalingsprovider unzer en Authorize.net. Kijk voor meer informatie over de privacyverklaring van unzer op de volgende website: www.unzer.com/en/datenschutz/, voor Authorize.net: usa.visa.com/legal/privacy-policy.html.

Uw persoonlijke gegevens worden waar nodig doorgegeven aan de lokale SpeechLive-partner die u hebt geselecteerd tijdens het bestelproces, voor service- en supportdoeleinden.

Indien u het product hebt aangeschaft via een van onze partners, dan heeft SPS de rol van gegevensverwerker en gebruiken we uw gegevens slechts voor zover toegestaan door de wet om uw klantcontract uit te voeren.

Indien u kiest om gebruik te maken van de SpeechLive Service, dan dient u de SpeechLive-functionaliteit van de SpeechExec-software in te schakelen. De SpeechExec-software uploadt dictaten alleen naar de online opslag van SpeechLive indien de gebruiker deze specifieke optie selecteert.

De dictaten worden versleuteld volgens de technische normen SSL (Secure Sockets Layer) en https (communicatieprotocol) wanneer zij worden overgedragen van de computer van de gebruiker naar de online opslag van SpeechLive. De dictaten worden in versleutelde vorm bewaard op de online opslag van SpeechLive. De versleuteling en ontsleuteling vindt plaats middels de SpeechExec-software op de

computer van de gebruiker. De versleuteling vindt automatisch plaats en kan niet worden gedeactiveerd door de gebruiker. Hiernaast heeft u de optie om de dictaten extra te versleutelen via de SpeechExec-software. Als u deze versleuteling activeert, dan resulteert dit in een dubbele versleuteling van de dictaten op de online opslag van SpeechLive.

De dictaten kunnen worden gedownload en/of verwijderd van de online opslag van SpeechLive op ieder moment dat de bevoegde gebruiker dit wenst. Aanpassingen aan dictaten kunnen alleen worden gedaan via de SpeechExec-software, de Philips voice recorder-app of SpeechLive-webtoegang door de bevoegde SpeechLive-gebruiker. We raden u aan om regelmatig backups te maken van uw dictaten.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

De services die SPS biedt, ontwikkelen zich continu en de vorm en aard van de services die SPS biedt, kunnen van tijd tot tijd aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.

We plaatsen een kennisgeving op onze pagina Privacyverklaring om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen en wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. We raden u aan om regelmatig de nieuwste versie door te nemen.

De nieuwe Privacyverklaring is direct na plaatsing van kracht.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop SPS uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via privacy@speech.com. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.

U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wenen, Oostenrijk

Telefoonnummer: +43 1 60529 0, privacy@speech.com

Laatst bijgewerkt: 29 october 2023

Contact Waar kopen
Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws