This page is also available in United States (English)

Privacyverklaring

Speech Processing Solutions of haar dochterondernemingen of filialen (hierna genoemd ‘SPS’, ‘onze’, 'wij, ‘we’ of ‘ons’) wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

Introductie

SPS waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (www.philips.com/dictation, www.speech.com) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen en blogs (samen ‘SPS-pagina's’) en/of door gebruik te maken van onze producten en diensten ("SPS-diensten"). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met SPS-pagina's of tijdens het gebruik van SPS Services. Uw interactie met SPS kan plaatsvinden via de SPS-pagina's, via de aanschaf en het gebruik van onze SPS Services, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.

Voor een algemene aanpak van de bescherming van de privacy en om interne gegevensoverdracht tussen SPS-bedrijven wereldwijd mogelijk te maken, heeft SPS de nodige bindende bedrijfsregels aangenomen. 

Tot slot hechten wij oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze SPS-pagina’s of het gebruik van SPS Services en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wanneer we de term ‘persoonlijke gegevens’ gebruiken in onze privacyverklaring bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u direct of in combinatie met andere gegevens, kunnen identificeren.

Wanneer u interacties hebt met SPS, bijvoorbeeld door te registreren op www.philips.com/dictation, door een product te kopen door software in licentie te geven  of door interacties via onze SPS-pagina's (bijvoorbeeld ‘ons leuk vinden op Facebook’), kunnen we vragen om of verzamelen we bepaalde gegevens, zoals:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijf
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land en voorkeurstaal
 • Sector en bedrijfsgrootte
 • Details van uw geregistreerde product/dienst, zoals de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs.

Registratiegegevens

U kunt uw producten op onze website registreren.

Wanneer u uw product registreert,  vragen wij  u om  de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Land en voorkeurstaal;
 • Sector en bedrijfsgrootte;
 • Details van uw geregistreerde product/dienst, zoals de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs.

Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw product te registreren. Registratie van producten gebeurt alleen op eigen verzoek. Wij vinden de verwerking van uw aankoop en registratiegegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgend artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Gegevens voor promotionele communicatie

U kunt u aanmelden voor de ontvangst van marketing- en promotionele communicatie. Wanneer u zich aanmeldt voor marketing- en promotionele communicatie, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Land en voorkeurstaal;
 • Sector en bedrijfsgrootte;
 • Uw interacties met SPS-pagina's, mobiele apps van SPS, de e-mails waarop u hebt geklikt en die u hebt geopend, en het bijwonen van evenementen.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u promotieberichten te sturen – op basis van uw voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Dicteren.

Speech Processing Solutions en dochterondernemingen kunnen u voor promotionele doeleinden benaderen via e-mail, sms en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichtgeving te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden, kunnen we mogelijk alle informatie gekoppeld aan uw accountgegevens en gegevens over uw interacties met SPS analyseren en combineren. We gebruiken deze informatie ook om onze doelgroepen te segmenteren en te zien in welke van onze producten en/of diensten gebruikers geïnteresseerd zijn en om het effect van onze marketingactiviteiten te meten.

SPS biedt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de ontvangst van promotieberichten te alle tijde in te trekken via een link onderaan elk promotiebericht dat u per e-mail van ons ontvangt. 

We kunnen ook persberichten van SPS per e-mail verzenden (e-mailgegevens voor persberichten). Wanneer SPS persberichten verzendt, verwerkt SPS uw naam, contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) en bedrijfsgegevens.

De verwerking van persoonlijke gegevens voor promotionele berichten is gebaseerd op uw toestemming en geschiedt op vrijwillige basis; dit is wettelijk toegestaan op grond van artikel 6 (a) van verordening (EU) 2016/679. Wanneer SPS uw persoonlijke gegevens verwerkt op grond van toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Evenementengegevens

SPS kan gegevens verzamelen voor evenementen, webinars of beurzen (‘Evenementen’) die u wilt bijwonen en waarvoor u zich wilt registreren via de SPS-pagina's. U kunt u voor het evenement registreren via de SPS-pagina's of via het andere organiserende bedrijf.

Wanneer u zich voor een evenement registreert, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Land en voorkeurstaal;

Door u voor een evenement te registreren, stemt u in met de ontvangst van berichten van SPS die direct gerelateerd zijn aan het evenement, zoals de locatie en de tijdstip van het evenement. 

Wij vinden de verwerking van evenementengegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Social Listening-gegevens

Wanneer u interacties hebt of communiceert op social-media-kanalen/pagina's/promoties en blogs (bijvoorbeeld wanneer u klikt op 'Vind ik leuk' of 'Delen', wanneer u opmerkingen post en deelt en wanneer u beoordelingen en reviews geeft), worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door een extern bedrijf dat social listening-services levert aan SPS. Dit houdt in dat het externe bedrijf dat de social-listening-services levert, een kopie bewaart van uw openbare online interacties waartoe het externe bedrijf ons toegang verleend.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, omvatten openbare gegevens die in de social-mediacontext door u zijn geleverd en afkomstig zijn van de relevante social-mediaprovider via een extern bedrijf dat social listening-services verleent zoals: naam, geslacht, geboortedatum of leeftijd, startpagina, profielfoto, tijdzone, postadres, land, interesses en opmerkingen en inhoud die u hebt gepost/gedeeld.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om een algemeen overzicht te verkrijgen van de mening die mensen over ons en onze merken hebben, om een idee te krijgen van relevante online influencers, om problemen met producten en diensten van SPS op te lossen en/of deze te verbeteren, en/of om een verkoopgesprek met u te beginnen (op grond van vragen/verzoeken die u hebt gericht aan ons of onze concurrenten).

We vinden dat de verwerking van social listening-gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op een rechtmatig belang van SPS en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Consumenten- of klantenservicegegevens

U kunt interacties hebben met onze consumenten- of klantenservicecentra.

Wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning of communiceert met een van onze SPS-klantenservices per e-mail, telefoon of schriftelijk (bijvoorbeeld via een antwoordkaart), gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Land en voorkeurstaal;
 • Details van uw geregistreerde product/dienst, zoals de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u klantenservice te verlenen (voor producten of diensten), op uw verzoeken te reageren, uw opdrachten uit te voeren en u de juiste klantenservice te verlenen, zoals het repareren of terugbetalen van producten/diensten. We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren, te corrigeren en aan te passen om aan nalevingsnormen te voldoen en om de medewerkers van de klantenservice op te leiden.

Als we deze dienst verschaffen op grond van een overeenkomst met u, vinden wij dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

In andere gevallen vinden de dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op een rechtmatig belang van SPS en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Levering van diensten en uitvoering van contracten

Wanneer wij Persoonsgegevens gebruiken bij het leveren van onze diensten wanneer u met ons communiceert bij het gebruik van de SPS Diensten, doen wij dit om onze contractuele verplichtingen na te komen. Wij verzamelen, bewaren en verwerken dergelijke gegevens uitsluitend voor de uitvoering van het contract met u.

Bij het leveren van onze diensten kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Aanhef;
 • Naam;
 • Functienaam/specialisatie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijf;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Land en voorkeurstaal;
 • Audiobestanden die moeten worden getranscribeerd.

Wij verlenen deze dienst op basis van een overeenkomst met u, daarom beschouwen wij de verwerking van uw Persoonsgegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent en rechtmatig op grond van artikel 6(b) Verordening (EU) 2016/679.

Onze producten en diensten verbeteren (verbeteringsgegevens)

Wanneer we persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld tijdens uw gebruik van diensten van SPS en/of onze SPS-pagina's, gebruiken voor analysedoelen, doen we dat om onze producten/diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren. We doen dit ook om een algemeen overzicht te verkrijgen van de categorie doelgroepen die geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten.

We vinden dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op het rechtmatige belang van SPS om onze SPS-pagina's en ons assortiment producten en diensten te verbeteren en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Gevoelige gegevens

Wanneer we u diensten verlenen, kunnen wij informatie verzamelen waaruit uw ras of etnische herkomst, fysieke of geestelijke gezondheid, religieuze overtuigingen of vermeende pleging van of veroordeling voor strafbare feiten naar voren komt. Dergelijke gegevens worden beschouwd als 'gevoelige persoonlijke gegevens' volgens artikel 9 verordening (EU) 2016/679.

We verzamelen alleen gevoelige gegevens wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming toe hebt gegeven, of wanneer u deze gegevens doelbewust openbaar hebt gemaakt.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Dochterondernemingen en serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

 • Aan onze dochterondernemingen of filialen of subcontractors, alle voor de doelen beschreven in deze privacyverklaring;
 • Aan onze externe serviceproviders die services verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen. orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, klantenservice, e-mail, CRM, identiteitsbeheer, evenementenbeheer, marketingintelligence, controles, fraudedetectie en andere services;
 • Aan externe bedrijven om hen in staat te stellen u marketingmateriaal toe te sturen dat past bij uw keuzes als u daarvoor hebt gekozen;
 • Aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties;
 • Aan de contacten die gekoppeld zijn aan uw social-media-account, aan andere websitegebruikers en aan de provider van uw social-media-account in verband met uw activiteiten op het gebied van delen op social media. Wanneer u met SPS als zakelijke klant, leveranciers of zakenpartner communiceert, kan SPS persoonlijke gegevens delen die beschikbaar zijn in verslagen en andere materialen die door u en/of uw bedrijf zijn verstrekt overeenkomstig een verbinding met een andere zakenpartner en/of leverancier.

Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: (a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; (b) om onze voorwaarden op te leggen; en (c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen of filialen, u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken, openbaar maken of overdragen naar een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan, onze bezittingen en voorraden (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

Services van derden

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de SPS-pagina's een link bevatten. De opname van een link op de SPS-pagina's betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven.

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, of de openbaring van informatie of het beveiligingsbeleid van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwikkelaars, app-providers, providers van social-mediaplatforms, leveranciers van besturingssystemen, providers van draadloze services of apparaatfabrikanten, met inbegrip van de persoonlijke gegevens die u openbaart aan andere organisaties via of in verband met de SPS-pagina's. Deze andere organisaties kunnen hun eigen privacyverklaringen, -regels of -beleid hebben. We raden u nadrukkelijk aan deze te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door die andere organisaties.

Gebruik van Salesforce Sales Cloud

Voor klantenservice gebruiken we de module voor klantrelatiebeheer ‘Salesforce Sales Cloud’ van Salesforce.com Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, Californië, CA 94105, VS. Salesforce Sales Cloud is een databasebeheerservice voor gebruikersgegevens. De gegevens worden verwerkt in de VS. Salesforce.com verwerkt deze gegevens onder Standaardcontractuele Clausules volgens GDPR (AVG). Ga voor meer informatie over de Salesforce Marketing Cloud en Sales en de verwerkte gegevens naar www.salesforce.com/company/privacy/.

Gebruik van Pardot

Pardot is een B2B marketingautomatisering van Salesforce. Dit gebruiken we om klanten te informeren over geplande evenementen, productupdates/nieuwe functies, etc. Deze marketingtool is geïntegreerd in onze website voor algemene marketingdoeleinden, met inbegrip van e-mail, social media, digitale advertenties, webbeheer en analyses. We gebruiken voor deze marketingtool cookies om u te identificeren wanneer u onze website (opnieuw) bezoekt. Dankzij deze tool kunnen we verschillende datapunten meten wanneer u onze website gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren. Ook maken we hiervan gebruik om onze marketingcampagnes te verbeteren en de inhoud relevanter voor u te maken. Ga voor meer informatie over de privacyverklaring van Salesforce/ Pardot naar: www.salesforce.com/company/privacy/.

Cookies en andere trackingtechnologieën van externe partijen

We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de SPS-pagina's: wanneer u onze websites bezoekt, onze social-mediapagina's gebruikt, onze e-mails ontvangt en onze mobiele apps en/of verbonden apparaten gebruikt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 • Te controleren of het digitale kanaal juist werkt;
 • Het gebruik van digitale kanalen te analyseren zodat we de prestaties van onze digitale kanalen kunnen meten en verbeteren;
 • Verbinding te maken met uw social-medianetwerken en recensies te lezen;
 • Reclame beter af te stemmen op uw interesses, zowel binnen als buiten de digitale kanalen van SPS;

U kunt cookies desgewenst verwijderen. Hoewel bepaalde cookies vereist zijn voor weergave- en navigatiedoelen op onze website of app, zijn de meeste functies toegankelijk zonder cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of soortgelijke gebruikte technologieën en uw keuzes aangaande cookies kunt u onze Cookieverklaring raadplegen.

Gebruik van Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel

Onze websites maken gebruik van functionaliteiten van twee webanalyseservices van Amazon: Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel. De leveranciers hiervan zijn respectievelijk Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, Verenigde Staten. De Amazon Conversion Pixel en de Amazon Remarketing Pixel gebruiken ook cookies die op uw computer worden opgeslagen waardoor wij uw gebruik van de website kunnen analyseren en gepersonaliseerde advertenties kunnen weergeven.

U kunt uw browser-software zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen; wel maken wij u erop attent dat in dat geval niet alle functies van deze website even goed werken. Ook kunt u voorkomen dat Amazon de gegevens die zijn verkregen via de cookies over uw gebruik van de website, registreert en verwerkt door op deze link te klikken en de instelling “ Do Not Personalize Ads from Amazon for this Internet Browser ”te wijzigen: www.amazon.com/adprefs. U kunt ook de betreffende instellingen wijzigen via www.youronlinechoices.com. Er wordt een ‘opt-out’ cookie in uw browser ingesteld die de registratie van uw gegevens door de Amazon-pixels verhindert wanneer u onze website bezoekt. Dit blijft van toepassing mits u de ‘opt-out’ cookie niet verwijderd.

Gebruik van Yahoo Gemini

Yahoo Gemini is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders gebruikers op de partnerwebsites van Yahoo Gemini kunnen bereiken. Het doel van Yahoo Gemini is om onze website te promoten door op interesse gebaseerde advertenties weer te geven op iedere partnersite. Deze website gebruikt Yahoo Gemini; een marketingserviceprovider beheerd door Oath (EMEA) Limited 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Yahoo Gemini ondersteunt de levering van gepersonaliseerde en gerichte internetadvertenties met behulp van cookies. Het verzamelen en opslaan van gegevens in cookies met betrekking tot gebruikersgedrag en apparaatgerelateerde gegevens van de gebruiker vindt anonieme wijze plaats. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een natuurlijk persoon via het gebruik van Yahoo Gemini. Als u geen op interesse gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u deze functie uitschakelen via de volgende website: aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/. De privacyverklaring kan gevonden worden via info.yahoo.com/privacy.

Gebruik van Google Analytics

Onze websites en de Philips Voice Tracer App maken gebruik van Google Analytics; een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die een cookie genereert over uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. Als u gebruik maakt van deze website binnen een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat een de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend, wordt uw IP-adres door Google afgekort voordat deze informatie wordt verstuurd. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en de exploitant van de website andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres binnen het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door middel van de instellingen in uw browsersoftware. Wij willen echter benadrukken dat u in dat geval sommige functies van deze website mogelijk niet kunt gebruiken. Ook kunt u voorkomen dat Amazon gegevens verwerkt en registreert die via de cookies over uw gebruik van de website werden verkregen (met inbegrip van uw IP-adres) door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gebruik van Maxmind geolocatieservice

Deze website gebruikt de GeopIP2 Precision-service die wordt aangeboden door Maxmind Inc., 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, VS. We delen uw IP-adres met de serviceprovider MaxMind, Inc. (hierna ‘MaxMind’) om uw geschatte locatie (land) te bepalen. Op basis van deze landinformatie kunnen we onze website weergeven in de voor u relevante taal. Het IP-adres wordt naar een MaxMind-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. MaxMind verwerkt dergelijke gegevens onder standaard contractuele clausules volgens GDPR (AVG) waardoor een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Uw aldus verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt door deze functie. De gegevens worden verwijderd op het moment dat u de website verlaat. Nadere informatie over gegevensbescherming in verband met MaxMind kunt u hier vinden: support.maxmind.com. De privacyverklaring kunt u vinden via www.maxmind.com/en/geoip2-precision-country-service

Privacyverklaring voor invoering en gebruik van Firebase

Onze services gebruiken Google Firebase technologie (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ‘Google’). Firebase is onderdeel van het Google Cloud Platform en biedt vele services aan ontwikkelaars. U vindt een lijst op firebase.google.com/terms/. Sommige Firebase-services verwerken persoonlijke informatie. In de meeste gevallen zijn de persoonsgegevens beperkt tot zogenoemde ‘instance ID's’ die zijn voorzien van een tijdstempel. De instance ID's van Firebase zijn uniek, waardoor verschillende evenementen of processen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Deze gegevens vormen geen persoonlijk identificeerbare informatie en we proberen ook niet om deze informatie achteraf te personaliseren. We verwerken deze geaggregeerde gegevens om gebruikersgedrag te analyseren en te optimaliseren, bijvoorbeeld door crashrapporten te evalueren.

Naast de hierboven beschreven ‘instance ID’ kan Google ook de advertentie-ID van het apparaat voor Firebase Analytics gebruiken. U kunt het gebruik van de advertentie-ID beperken via de apparaatinstellingen van uw mobiele toestel.

Voor Android: Instellingen > Google > Advertenties > Advertentie-ID resetten

Voor iOS: Instellingen > Privacy > Reclame > Beperk reclametracking

We maken geen gebruik van Firebase-services die persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken, zoals IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers of wachtwoorden. Ga voor meer informatie over de privacyverklaring en beveiliging van Firebase naar: firebase.google.com/support/privacy/ Indien mogelijk gebruiken we servers binnen de EU. Het is echter niet uitgesloten dat gegevens worden overgedragen naar de VS. Google heeft zich aangesloten bij het Europees/Amerikaanse privacyschild: een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming tussen de EU en de VS. Ga voor meer informatie over Google Firebase en haar privacyverklaring naar www.google.com/policies/privacy/ en firebase.google.com

Gebruik van Crazy Egg 

Deze website maakt gebruik van een service genaamd Crazy Egg om anonieme gegevens over gebruikersgedrag te verzamelen op sommige pagina's van de website, zoals waar ze klikken of op een pagina naar scrollen. Hiervoor slaat Crazy Egg een cookie op in uw browser.

Plan Ltd en Crazy Egg gebruiken deze informatie niet om onze websitegebruikers persoonlijk te identificeren. Raadpleeg de privacyverklaring van Crazy Egg www.crazyegg.com/privacy). Lees meer over hoe u zich van Crazy Egg kunt afmelden (https://www.crazyegg.com/opt-out).

Privacyverklaring voor "Verifalia" e-mail validatiedienst

Deze website maakt gebruik van de e-mailvalidatiedienst "Verifalia", die wordt aangeboden door Cobisi Research (Via Prima Stratda, 35 - 35129, Padova - Italië). Wij geven uw e-mailadres door aan de dienstverlener om de geldigheid van het adres te verifiëren. De gegevens worden doorgestuurd naar een server in Duitsland. Cobisi Research is onderworpen aan de GDPR (AVG), die een passend niveau van gegevensbescherming garandeert. Verdere informatie over gegevensbescherming in verband met Cobisi Research is te vinden op: verifalia.com/data-protection-policy.

Gebruik van Application Insights

Onze diensten maken gebruik van de diensten van Application Insights om prestatiegegevens en anonieme gegevens over gebruikersgedrag te verzamelen. Meer informatie over gegevensbescherming van klantgegevens binnen Application Insights vindt u onder https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/protection-customer-data.

2Checkout

Voor licentie-abonnementen en licentiebetalingen sturen wij uw persoonlijke gegevens door naar onze provider 2Checkout. Betalingen worden verwerkt door 2Checkout. Voor meer informatie over het privacybeleid van 2Checkout verwijzen wij u naar de volgende website: www.2checkout.com/legal/.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen volgens de informatie in het hoofdstuk ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ hieronder.

Hoelang worden persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen vast te stellen, zijn onder meer: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de SPS-pagina's of gebruik van SPS Services; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Rechtsgebied en overdracht over grenzen heen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en wanneer u gebruikmaakt van de SPS-pagina's gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals onze bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door contact op te nemen met privacy@speech.com.

Uw rechten en de keuzes die u hebt

U hebt altijd het recht om te verzoeken om wissing, rectificatie, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking of om een kopie van uw persoonsgegevens. Ook kunt u te allen tijde een door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken. Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@speech.com. Wij zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van SPS. Als u niet langer marketingmails wilt ontvangen op doorlopende basis, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt.

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Als u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, kunt u wellicht niet meer (volledig) gebruik maken van bepaalde SPS-services.

De Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming ("Österreichische Datenschutzbehörde") is de bevoegde autoriteit voor al uw klachten over onze verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming via www.dsb.gv.at of via e-mail dsb@dsb.gv.at .

Speciale informatie voor ouders

De SPS-pagina’s zijn niet gericht op kinderen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Het is echter het beleid van SPS om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via privacy@speech.com. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

Aanvullende bepalingen voor SpeechLive

SPS stelt met de SpeechLive Service een op internet gebaseerde dienst ter beschikking. Met de SpeechLive Service kunt u uw dictaten die u met de software SpeechExec of Philips voice recorder-app hebt opgenomen of via de SpeechLive-webtoegang hebt geüpload, in een door ons ter beschikking gestelde opslagruimte opslaan. Deze opslagruimte bevindt zich op servers die door Microsoft worden geëxploiteerd (Azure System) in drie verschillende datacenters. Voor alle SpeechLive klanten in Noord-Amerika gebruikt SPS het datacenter van Microsoft in de Verenigde Staten. Voor alle Europese SpeechLive-klanten wordt het datacenter van Microsoft in Europa gebruikt en voor alle Australische SpeechLive-klanten wordt het datacenter van Microsoft in Australië gebruikt. Bezoek voor verdere veiligheidsbepalingen en het privacybeleid met betrekking tot het Azure System de volgende website van Microsoft: www.windowsazure.com/nl-nl/support/legal/.

Als u van de SpeechLive Service wilt gebruik maken, moet u eerst op de website van SPS een SpeechLive account maken en de gewenste klanteninformatie (in het bijzonder naam, adres, e-mailadres, branche) invullen. Voor de levering van deze services werken wij samen met externe aanbieders. Deze stellen de vereiste hardware-, software-, netwerk-, opslag-, transactiedienst en/of daarmee samenhangende technologie beschikbaar. Voor de SpeechLive-website is dat de firma Kapsch BusinessCom en Mittwald CM Service GmbH & Co. KG.

Voor het afwikkelen van betalingen zullen uw persoonsgegevens aan de dienst Unzer worden verstrekt die hiertoe de opdracht heeft ontvangen. Het privacybeleid van Unzer is op www.unzer.com/en/datenschutz op te vragen.

Uw persoonsgegevens worden bovendien in de vereiste omvang voor service- en supportdoeleinden aan uw lokale SpeechLive-handelspartner, die u bij het plaatsen van uw bestelling hebt geselecteerd, verstrekt.

Indien u het product via een van onze partners hebt aangeschaft, dan heeft SPS de rol van opdrachtgegevensverwerker en zal het uw gegevens alleen voor het vervullen van uw klantovereenkomst resp. in de wettelijk toegestane omvang gebruiken.

Als u van de SpeechLive Service wilt gebruik maken, moet u tevens de SpeechLive-functie in de SpeechExec-software activeren. In het kader van de activering moet u c.q. de gebruiker van de SpeechExec-software de op het scherm verschijnende bepalingen inzake gegevensbescherming accepteren. Pas dan kan de gebruiker de dictaten via de SpeechExec-software naar de SpeechLive online storage uploaden. Dictaten worden door de SpeechExec-software echter alleen naar de SpeechLive online storage geüpload als de gebruiker de overeenkomstige optie selecteert.

De dictaten worden gecodeerd volgens de industrienorm voor SSL (Secure Sockets Layer) en https (communicatieprotocol) tussen de computer van de gebruiker en de SpeechLive online storage overgedragen, waar ze in gecodeerde vorm worden opgeslagen. De codering en decodering wordt door de SpeechExec-software op de computer van de gebruiker bewerkstelligd. De codering gebeurt automatisch en kan niet door de gebruiker worden gedeactiveerd. Er bestaat bovendien een extra versleuteling via de SpeechExec-software. Indien deze codering wordt geactiveerd, resulteert dit in een dubbele codering voor dictaten in de SpeechLive online storage.

Dictaten kunnen te allen tijde door geautoriseerde SpeechLive-gebruikers worden gedownload respectievelijk van de SpeechLive online storage worden verwijderd. Wijzigingen aan dictaten kunnen alleen via de SpeechExec-software, via de Philips voice recorder-app of via de SpeechLive-webtoegang door de geautoriseerde SpeechLive-gebruiker worden aangebracht. SPS raadt u aan regelmatig reservekopieën van de dictaten te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten die SPS biedt, ontwikkelen zich continu en de vorm en aard van de diensten die SPS biedt, kunnen van tijd tot tijd aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom behouden wij ons het recht om van tijd tot tijd verandering aan te brengen aan deze privacyverklaring of om aanvullingen toe te voegen. Deze herzieningen zullen op onze websites geplaatst worden.

We plaatsen een prominente kennisgeving op onze pagina Privacyverklaring om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen. Bovenaan de verklaring staat wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. We raden u aan om regelmatig de nieuwste versie door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is direct na plaatsing van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of niet langer gebruik te maken van de SPS-pagina's. Door onze services te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht worden, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de herziene privacyverklaring.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop SPS uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via privacy@speech.com. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.

U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wenen, Oostenrijk

Telefoonnummer: +43 1 60529 0, privacy@speech.com

 

Laatste update: 16. 03. 2022

Contact Waar kopen
Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws